Wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia, dotyczące uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Wystąpienie